Make your own free website on Tripod.com

Barokin Valo

Pedaalicembalo
Barokin Valo | CD-arvosteluja | Levykokoelma | Barokista Ikuisuuteen - Säveltäjiä | Instrumenteista... | Linkkejä... | Email

(Englanti pedal harpsichord; ranska clavecin de pédale; saksa Clavicymbelpedal, Pedalcembalo)

 

   Tämä soitin on periaatteessa aivan samanlainen kuin normaali cembalo sillä poikkeuksella, että siihen on asennettu uruille ominainen pedaalijalusta. Soittimen ääni on ainakin omasta mielestäni hyvin erikoinen- matalalle viritetty pedaaliosio saa musiikin lähes räjähtämään möyrinnällään. Alkuperäisiä pedaalicembaloita on säilynyt yllättävän vähän, mutta sitäkin useammissa italialaisten cembaloiden ja virginaalien rakenteissa on merkkejä, että niissä on joskus ollut kahdeksasta kahteentoista pedaalia. Vastaavaa tekniikkaa on myös käytetty klavikordeissa. Saksassa ja Ranskassa sen sijaan oli yleisempää rakentaa kaksimanuaalisen cembalon alle erillinen pedaalisoitin, joka oli viritetty oktaaveja alemmaksi kuin itse varsinainen cembalo. Lisäksi joidenkin pedaalisoittimien koteloissa oli äänenvoimakkuutta sääteleviä luukkuja. Instrumentin tehtävänä on ollut toimia lähinnä urkureiden harjoittelusoittimena, mutta luultavasti sille on myös sävelletty aivan itsenäisiäkin teoksia. Esimerkiksi J.S.Bachin trio sonaatit BWV 525-530 sekä passacaglia c-mollissa BWV 582 saatavat hyvinkin kuulua näihin sävellyksiin. Yksi pedaalicembaloiden valmistaja on tiettävästi ollut Joachim Swanen.

<<< Takaisin